Press "Enter" to skip to content

Category: మెదక్

రాతి పడకలు

రాతి పడకలు:అవైదికవాదులైన సన్యాసులను ఉద్దేశించిన సామాన్య పదాలు శ్రమణ, ముని, ముండక, తీర్థక మనే పేర్లు. మునిపదం కేవలం జైనులకే కాదు బౌద్ధులకు కూడా అన్వయిస్తుంది. బుద్ధుడు శాక్యముని.బౌద్ధ శ్రమణకులు, సన్యాసులు నెలవులుగా బౌద్ధ…

Leave a Comment